Absolue

Een absolue is een geurende stof verkregen door extractie uit een natuurlijk materiaal.

bron: Wikipedia (Absolue)

afb.: Image by silviarita from Pixabay